logo
Osakaskunnan
pinta-ala: 6 905 ha
Sijaintikunta: Muurame, Jyväskylä Kiinteistötunnukset: 500-876-5-1, 179-876-22-1
 
empty

Rauhoitusalueet ja pyyntirajoitukset Muuramen kalastuskunnan vesialueilla

Päijänteellä

 • PÄIJÄNTEELLÄ KALASTUS KIELLETTY 41 - 54 MM SOLMUVÄLILTÄÄN OLEVILLA VERKOILLA, RAJA-ARVOT MUKAAN LUKIEN, YMPÄRI VUODEN.
 • Kinkomaan sairaalan laiturista 500m pohjoiseen, josta Iso-Poron eteläkärkeen, Juurikkasaareen ja edelleen mantereen ja Säynätsalon maantiepenkka etelärajana, mukaan lukien siltapenkereen aukon eteläpuoli 100m:n säteellä aukosta. Rauhoitus voimassa 1.5. - 15.6.. Ei koske katiskoita ja alle 1m korkeita rantarysiä rantavyöhykkeellä. (KS. KARTTA)
 • Ristinselällä oleva Susiluoto rauhoitettu kuhan kutuaikana kaikelta kalastukselta 15.5. - 30.6. Myös onki-, pilkki- ja viehekalastus. KS. KARTTA
 • Uiton- ja Kampinsalmi, pohjoisrajana linja Hongistonniemi - Naukulanranta, etelärajana linja Kampinsaari - Kätkytsaari kielletään verkkopyynti 1.5.-15.6. ja 1.9.-15.11.  KS. KARTTA
 • Muuramenjoen suualue - puhdistamonranta - Heponiemi - Kivenranta, verkko- ja koukkukalastus kielletty koko vuoden, minkä lisäksi em. alueeseen rajoittuenverkkokalastuskielto ajalla 1.9. - 15.11. koko Saarenkylän pohjoispuolisella vesialueella rajana Halkolanniemen kärki - Majasaaren eteläkärki - Paavalinvuoren pumppaamon / sataman ranta.
 • Riihijärven rummusta Vuohisaaren pohjoispään kohdalle ja Niemelänlahti pohjukasta 250 metrin matkalla, samoin kanava, josta edelleen Kivijärvelle 250 m, verkkokalastus kielletty avoveden aikana. 
 • Matalasalmenlahti (Kivijärvessä) ja lahden pohjukassa olevan tierummun Uitonsalmen puoleinen suualue 100 metrin säteellä kielletty katiska-, verkko- ja rysäpyydykset ajalla 1.5. - 31.5.

Muuratjärvellä ja Muuramenlammella

 • MUURATJÄRVELLÄ ON SOLMUVÄLILTÄÄN 25 - 40mm (RAJA-ARVOT MUKAANLUKIEN) VERKOT KIELLETTY.
 • Jääpeitteisenä aikana kielletään solmuväliltään 25 - 54 mm verkot. (Jääpeitteisen ajan määräys astuu voimaan 1.1.2016.)
 • MUURATJÄRVELLÄ SYVYYDELLÄ 0 - 5m 15.10 ALKAEN JÄIDEN TULOON SAAKKA SALLITAAN MYÖS SOLMUVÄLILTÄÄN 35 - 40mm VERKKOPYYDYKSET.
 • Muuramenlammella ja Alhonsaaresta Sulunsalmeen olevalla vesialueella kielletään verkko- ja koukkupyynti rajana Alhonsaaren eteläkärki - Verkkoniemi (kevyen liikenteen väylän kohdalle).
 • Vuohensalon sillasta Huuniemen kärkeen verkko- ja koukkupyynti kielletty 1.5. - 15.6. (KS KARTTA.
 • Hyrtölänlahti (nopeusrajoitusalue) verkko- ja koukkupyynti kielletty 1.5. - 15.6. (KS. KARTTA).
 • Laattaanniemi - Viitaniemi kärkilinjan länsipuolella, Rimminlammessa sekä 300 m Mattilanjoen suulta Muuratjärvelle kielletään verkkokalastus.

Muuramenjoki ja Raudanjärvi

        Kummallakin oma kalastussääntö

 • Luvanmyynti Kukka- ja Hautauspalvelu Unikko, p. 014-311 0460.
 • Muut luvanmyyntipaikat: Katso kohta "Muita kalastuslupia"
 •  Raudanjärvi-luvan voi myös suorittaa Muuramen osakaskunnan tilille FI76 4600 0010 4551 74 (huom. tilinumero muuttunut keväällä 2013!). Tositteeseen merkintä Raudanjärvi, kalastajan nimi ja päiväys, jolloin käyttää luvan.


TERVETULOA KALAISILLE VESILLE !!