logo
Osakaskunnan
pinta-ala: 6 905 ha
Sijaintikunta: Muurame, Jyväskylä Kiinteistötunnukset: 500-876-5-1, 179-876-22-1
 
empty

Rauhoitusalueet ja pyyntirajoitukset Muuramen kalastuskunnan vesialueilla

Päijänteellä

 • PÄIJÄNTEELLÄ KALASTUS KIELLETTY 41 - 54 MM SOLMUVÄLILTÄÄN OLEVILLA VERKOILLA, RAJA-ARVOT MUKAAN LUKIEN, YMPÄRI VUODEN.
 • Kinkomaan sairaalan laiturista 500m pohjoiseen, josta Iso-Poron eteläkärkeen, Juurikkasaareen ja edelleen mantereen ja Säynätsalon maantiepenkka etelärajana. Rauhoitus voimassa 1.5. - 30.6. Myös onki-, pilkki- ja viehekalastus. Ei koske katiskoita ja alle 1m korkeita rantarysiä rantavyöhykkeellä eikä kaupallistyen kalastajien särkikalojen pyyntiin tarkoitettuja 1,5 m korkeita rysiä, joiden sivusaalis vapautettava. (KS. KARTTA)
 • Ristinselällä oleva Susiluoto rauhoitettu kuhan kutuaikana kaikelta kalastukselta 15.5. - 30.6. Myös onki-, pilkki- ja viehekalastus. KS. KARTTA
 • Uiton- ja Kampinsalmi, pohjoisrajana linja Hongistonniemi - Naukulanranta, etelärajana linja Kampinsaari - Kätkytsaari kielletään verkkopyynti 1.5.-15.6. ja 1.9.-15.11.  KS. KARTTA
 • Muuramenjoen suualue - puhdistamonranta - Heponiemi - Kivenranta, verkko- ja koukkukalastus kielletty koko vuoden, minkä lisäksi em. alueeseen rajoittuenverkkokalastuskielto ajalla 1.9. - 15.11. koko Saarenkylän pohjoispuolisella vesialueella rajana Halkolanniemen kärki - Majasaaren eteläkärki - Paavalinvuoren pumppaamon / sataman ranta.
 • Riihijärven rummusta Vuohisaaren pohjoispään kohdalle ja Niemelänlahti pohjukasta 250 metrin matkalla, samoin kanava, josta edelleen Kivijärvelle 250 m, verkkokalastus kielletty avoveden aikana. 
 • Matalasalmenlahti (Kivijärvessä) ja lahden pohjukassa olevan tierummun Uitonsalmen puoleinen suualue 100 metrin säteellä kielletty katiska-, verkko- ja rysäpyydykset ajalla 1.5. - 31.5.

Muuratjärvellä ja Muuramenlammella

 • MUURATJÄRVELLÄ ON SOLMUVÄLILTÄÄN 25 - 40mm (RAJA-ARVOT MUKAANLUKIEN) VERKOT KIELLETTY.
 • Jääpeitteisenä aikana kielletään solmuväliltään 25 - 54 mm verkot. 
 • MUURATJÄRVELLÄ SYVYYDELLÄ 0 - 5m 15.10 ALKAEN JÄIDEN TULOON SAAKKA SALLITAAN MYÖS SOLMUVÄLILTÄÄN 35 - 40mm VERKKOPYYDYKSET.
 • Muuramenlammella ja Alhonsaaresta Sulunsalmeen olevalla vesialueella kielletään verkko- ja koukkupyynti rajana Alhonsaaren eteläkärki - Verkkoniemi (kevyen liikenteen väylän kohdalle).
 • Vuohensalon sillasta Huuniemen kärkeen verkko- ja koukkupyynti kielletty 1.5. - 15.6. (KS KARTTA.
 • Hyrtölänlahti (nopeusrajoitusalue) verkko- ja koukkupyynti kielletty 1.5. - 15.6. (KS. KARTTA).
 • Laattaanniemi - Viitaniemi kärkilinjan länsipuolella, Rimminlammessa sekä 300 m Mattilanjoen suulta Muuratjärvelle kielletään verkkokalastus.

Muuramenjoki ja Raudanjärvi

        Kummallakin oma kalastussääntö

 • Luvanmyynti Kukka- ja Hautauspalvelu Unikko, p. 014-311 0460.
 • Muut luvanmyyntipaikat: Katso kohta "Muita kalastuslupia"
 •  Raudanjärvi-luvan voi myös suorittaa Muuramen osakaskunnan tilille FI76 4600 0010 4551 74. Tositteeseen merkintä Raudanjärvi, kalastajan nimi, päiväys ja kellonaika, jolloin käyttää luvan.


TERVETULOA KALAISILLE VESILLE !!