logo
Osakaskunnan
pinta-ala: 6 905 ha
Sijaintikunta: Muurame, Jyväskylä Kiinteistötunnukset: 500-876-5-1, 179-876-22-1
 
empty

Pyydysten merkintä

Kalanpyydykset merkittävä 1.4.2012 voimaan astuneen kalastuslain- ja asetuksen vaatimalla tavalla.

Kalastuslain 33 §:ssä tarkoitettuna selvästi havaittavana merkintänä pidetään kiinteiden ja seisovien pyydysten merkitsemistä seuraavasti:

1. Vesiliikenteen käyttämillä vesialueilla pyydykset varustettava vähintään 1,2 m vedenpinnan yläpuolelle ulottuvaan salkoon kiinnitetyllä vähintään 20 cm korkealla ja leveällä neliön muotoisella lipulla. Jos pyydys on asetettu pyyntiin tässä kohdassa tarkoitetulle vesialueelle siten, että pyydys tai jokin sen osa ulottuu lähemmäksi kuin 1,5 m veden pintaa (pinnan läheisyyteen asetettu pyydys), lippusalkoon on kiinnitettävä kaksi päällekkäistä edellä tarkoitettua lippua. Pinnan läheisyyteen asetetun pyydyksen pituuden ylittäessä 120 m, sen suunta on osoitettava käyttämällä vähintään 15 cm veden pinnan yläpuolelle ulottuvaa kohoa jokaista alkavaa 120 m kohden;

2. Vesialueilla, joilla vesiliikennettä ei pääsääntöisesti harjoiteta ja on ilmeistä, että pyydykset eivät haittaa vesistön muuta käyttöä, pyydykset varustettava vähintään 15 cm veden pinnan yläpuolelle ulottuvalla koholla taikka vähintään 40 cm vedenpinnan yläpuolelle ulottuvaan salkoon kiinnitetyllä lipulla, jonka lyhimmän sivun pituus on vähintää 15 cm. Tässä kohdassa mainitulla alueella rapumerta voidaan kuitenkin merkitä 5 cm veden pinnan yläpuolelle ulottuvalla koholla.

3. Jäältä kalastettaessa pyydys ja kalastamista varten tehdyt, halkaisijaltaan yli 35 cm avannot on merkittävä vähintään 1,2 m jään pinnasta ulottuvalla merkkisalolla- tai kepillä, joka ei ole väriltään valkoinen.

Pyydysten merkintään käytettävät kohot, lippu- ja merkkisalot ja -kepit pyydykseen yhdistävien köysien tulee olla uppoavia tai ne on varustettava painoin. Lippu ja merkkisalot sekä -kepit varustettava kaikkiin sivusuuntiin näkyvällä vähintään 2 cm korkealla heijastimella. Pyydysten merkintään käytettävät kohot eivät saa olla läpinäkyvää materiaalia.

Pyydyksen asettajan nimi- ja yhteystiedot sekä kalastusoikeuden osoittava merkki kiinnitettävä pyydyksen kohon, lippusalon, merkkisalon tai -kepin yhteyteen Nimi- ja yhteystietoihin merkittävä pyydyksen asettajan etu- ja sukunimi sekä puhelinnumero tai postiosoite.